EKOPALLKRAGEN WEST AB har kontor och produktion på Ranstadverken i Häggum utanför Stenstorp.

Företaget startades i juni 2004, i nära samarbete med Almi. Ekopallkragen som produkt är en helt ny uppfinning, utvecklad inom företaget. Man har haft som mål att ta fram en produkt som gör användandet av pallkrage mer miljövänligt, ekonomiskt, ergonomiskt, hygieniskt och profileringsvänligt. Den nu färdigutvecklade Ekopallkragen uppfyller samtliga dessa mål till fullo.


EKOPALLKRAGEN WEST AB Ranstadverken, 520 50 Stenstorp Tel. 0500-453012 Fax 0500-44 56 20
E-mail: info@ekopallkragen.se www.ekopallkragen.se